ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6700 คู่มือสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ระดับปริญญา ใช้สอบทุกตำแหน่ง

250.00 ฿

ประกอบด้วยเจาะข้อสอบ เนื้อหา

คำอธิบาย

แชร์

BC-6700 คู่มือสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ระดับปริญญา ใช้สอบทุกตำแหน่ง
ประกอบด้วยเจาะข้อสอบที่กำหนดในการสอบ

«   ประวัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

  «  ภาคความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
เจาะข้อสอบ 365 ข้อ พร้อมคำเฉลยอธิบายละเอียดทุกข้อ

                        เฉลยทุกข้ออย่างละเอียด                                                          

 «  โจทย์อนุกรมตัวเลขพร้อมเฉลยอธิบาย

 «  โจทย์อุปมาอุปมัย                                                            

 «  เจาะข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป

 «  เจาะข้อสอบการจัดเข้าพวก

 «  เจาะข้อสอบแบบไม่เข้าพวก แบบคำตรงข้าม

 «   เจาะข้อสอบแบบหาตัวกลาง

 «  แนวข้อสอบการอ่านคำ

 «  แนวข้อสอบหาคำที่สะกดผิด  และเขียนผิด

 «  แนวข้อสอบความหมายของคำและกลุ่มคำ

 «  แนวข้อสอบการใช้คำหรือกลุ่มคำ

 «  มิติสัมพันธ์

 «  การวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)

 «  การวัดบุคลิกภาพ

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.