loader-image

BC-7011 คู่มือ+ข้อสอบ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

270.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ฺBC-7011  คู่มือ+ข้อสอบ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

*ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม      อำนาจหน้าที่

*พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

           –  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

*พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

            –แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559            

*กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

            –เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

            –เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540

            –เจาะแนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

            –เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551

*ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสืบสวนสอบสวน

*ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ          

            –เจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ

            –เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

            –เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

            –เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3                                                                              

    – แนวข้อสอบเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน

            เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.