ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-7042 คู่มื้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

270.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-7042  คู่มื้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม       อำนาจหน้าที่

*พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

           –  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

*พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

            –แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

*กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

            –เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

            –เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540

            –เจาะแนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

            –เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551

 

ความรู้เกี่ยวกับงานด้านนโยบายและแผน                                                                                 

            เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1

          –เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2

           –เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3

ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ          

            –เจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ

            เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

            เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

           –เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3

            เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.