ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-7035 คู่มือสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สำนักงานศาลยุติธรรม

270.00 ฿

ประกอบด้วยเจาะเนื้อหาและเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

BC-7035  คู่มือสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สำนักงานศาลยุติธรรม

ประกอบด้วยความรู้เนื้อหา และเจาะข้อสอบ

«  ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ (แนวข้อสอบด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล)

          -อนุกรม

          –เงื่อนไขภาษา

         –เงื่อนไขสัญลักษณ์

          อุปมา – อุปไมย

          รวมแนวข้อสอบคณิตศาสตร์

*ความรู้ด้านภาษาไทย

          –การเรียงลำดับข้อความ                         

การอ่านและทำความเข้าใจบทความ

          การเลือกใช้คำ – กลุ่มคำ

          –แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1

          –แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2

*ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

          เจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ

          เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

          เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2                                                     

          เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3                                                    

* ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          –เจาะข้อสอบ ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชุดที่ 1.

         –เจาะข้อสอบ ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชุดที่ 2.

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.