ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-7110 คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

260.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบทุึ่กำหนดในการออกสอบราชการ

คำอธิบาย

แชร์

ฺBC-7110  คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สารบัญ

Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่

Øประวัติการแพทย์แผนไทย…จากอดีตสู่ปัจจุบัน     

Øความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย

Øภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย                                                                  

Øทฤษฎีการแพทย์แผนไทย

Øจรรยาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย                                          

Øข้อบังคับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2557

Øพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556

          –  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556

Øพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542

         –  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542

Øพระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. 2510

          –  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

Øระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

          –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

          –  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540

          –  เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

Øความรู้เกี่ยวกับการจัดการทั่วไป

          –  เจาะข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป

          –  เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.