loader-image

BC-7301 คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมบังคับคดี ออกใหม่ปี 2560

270.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-7301 คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมบังคับคดี ออกใหม่ปี 2560

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม  อำนาจหน้าที่  โครงสร้า

          แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2557

– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

– แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

– แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540

*การศึกษา วิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายภารกิจหลักและแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ

*ความรู้ในการวิเคราะห์จัดทำนโยบาย

*การวางแผนงานโครงการ

*งบประมาณ

*การวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลโครงการ

*การบริหารแผนงานและโครงการ

*การพัฒนาระบบราชการ

แนวข้อสอบ การวิเคราะห์ จัดทำนโยบายแผนงาน

แนวข้อสอบ เกี่ยวกับการงบประมาณ

เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.