ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-7349 คู่มือสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ออกใหม่ปี 2560

250.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

BC-7349 คู่มือสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ออกใหม่ปี 2560

สารบัญ

*งานสารบรรณ

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

*งานธุรการ

เจาะแนวข้อสอบงานธุรการ

*ความเป็นมาของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่   

*พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550

            แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550

*ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสถิติ

            แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.

            แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.

          –แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.

          –แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.