ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-7356 คู่มือสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใหม่ปี 2560

260.00 ฿

มีเนื้อหาและเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

BC-7356 คู่มือสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใหม่ปี 2560

สารบัญ

* วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน อำนาจหน้าที่

Øอนามัยชุมชน

แนวข้อสอบ อนามัยชุมชน

ระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ

แนวข้อสอบ ระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ

*ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค

            แนวข้อสอบ ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค

*บริหารงานสาธารณสุข

*การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

           – แนวข้อสอบ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

*การส่งเสริมสุขภาพ

*พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุข

เจาะแนวข้อสอบเก่าภาคสนาม

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.