ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-7370 เจาะข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร กองทัพไทย วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป ออกใหม่ปี 2560

270.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

ฺBC-7370 เจาะข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร กองทัพไทย วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป ออกใหม่ปี 2560

สารบัญ

« วิชาคณิตศาสตร์

          Øเชต

          Øตรรกศาสตร์

Øความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

Øระบบจำนวนจริง

Øความน่าจะเป็น

Øสถิติ

Øลำดับและอนุกรม

          Øเจาะข้อสอบรวม

« วิชาภาษาไทย

          Øเสียงและอักษรไทย

          Øความหมายของคำและกลุ่มคำ

          Øการสะกดคำ

          Øการใช้คำไม่ถูกต้อง

          Øลักษณะประโยคเพื่อการสื่อสาร

          Øระดับภาษา

          Øราชาศัพท์

          Øโวหารการเขียน

          Øการอ่านจับใจความ

          Øการอ่านตีความ การอ่านสรุปความ

          Øบทความ

          Øเจาะข้อสอบ ภาษาไทย

ê วิชาภาษาอังกฤษ   

          Øเจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ

          Øเจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ

«  วิชาความรู้ทั่วไป

Øเจาะข้อสอบความรู้ด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พลังงานสิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน ชุดที่ 1.           Øเจาะข้อสอบความรู้ด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน ชุดที่ 2.  Øค่านิยมคนไทย

                  

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.