ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-7363 เจาะข้อสอบนายทหารประทวน กองทัพไทย ใหม่ปี 2560

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

BC-7363 เจาะข้อสอบนายทหารประทวน กองทัพไทย ใหม่ปี 2560

สารบัญ

 « วิชาคณิตศาสตร์

                Øเจาะข้อสอบ คณิตศาสตร์ 160 ข้อ

« วิชาภาษาไทย

                Øเจาะข้อสอบ ภาษาไทย  ชุดที่ 1.

                Øเจาะข้อสอบ ภาษาไทย  ชุดที่ 2. แยกเป็นเรื่องๆ     

                Ÿข้อสอบเรื่องการสะกดคำ

                Ÿข้อสอบเรื่องการอ่านคำ

                Ÿข้อสอบความหมายของคำและกลุ่มคำ

                Ÿข้อสอบการใช้คำราชาศัพท์

                Ÿข้อสอบโวหารภาพพจน์

                Ÿข้อสอบโวหารการเขียน

                Ÿข้อสอบสำนวน สุภาษิต คำพังเพย

                Ÿข้อสอบการอ่านจับใจ

                Ÿข้อสอบเรื่องการสรุปความ

                Ÿข้อสอบเรื่องการตีความ

                Ÿข้อสอบเรื่องการทำความเข้าใจบทความ

ê วิชาภาษาอังกฤษ                                         

                Øเจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

                Øเจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

                Øเจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.

Øเจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.

Øเจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5.

«  วิชาความรู้ทั่วไป

Øเจาะข้อสอบความรู้ด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

พลังงานสิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน ชุดที่ 1.

                Øเจาะข้อสอบความรู้ด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

พลังงานสิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน ชุดที่ 2.

                Øค่านิยมคนไทย

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.