ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-7424 คู่มือสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ไทย ออกใหม่ปี 2560 ข้อสอบ 895 ข้อ

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

BC-7424 คู่มือสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ไทย ออกใหม่ปี 2560 ข้อสอบ 895 ข้อ

สารบัญ

*วิชาคณิตศาสตร์

เจาะข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2

เจาะข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 3.

                เจาะข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 4.

เจาะข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 5.

*วิชาภาษาไทย

เจาะข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.

เจาะข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.

เจาะข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.

เจาะข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 5.

*วิชาภาษาอังกฤษ

เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.

เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.

                จาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5.

*วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

                เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.

เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.

เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.
เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 5.

*ความรู้ทางด้านทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude)

 แบบทดสอบ

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.