loader-image

BC-7493 คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมสรรพากร ออกใหม่ปี 2560

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-7493 คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมสรรพากร ออกใหม่ปี 2560

สารบัญ

*ประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่

เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ชุดที่ 2.

พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539

เจาะข้อสอบพรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. ๒๕๓๙

เจาะข้อสอบ พรบ. ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา

เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

      เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

     – เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.