ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-7592 คู่มือสอบบุคลากร กรมป่าไม้ ออกใหม่ปี 2560

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

BC-7592 คู่มือสอบบุคลากร กรมป่าไม้ ออกใหม่ปี 2560
สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484

*พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*งานสารบรรณ

เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 2.

เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 3.

เจาะข้อสอบ งานธุรการ

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551

เจาะข้อสอบ การบริหารทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบ การบริหารทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.

        แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.