ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค ใหม่ปี 2560 BC-7844

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค ใหม่ปี 2560 BC-7844

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา พันธกิจ ภารกิจ โครงสร้าง

*ความรู้ด้านระบาดวิทยาและหลักสถิติเบื้องต้น

*ความรู้เกี่ยวกับกับโรค/ภัยและการป้องกันควบคุมโรค/ภัย

*พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

*พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

*พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

*ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทั่วไป

*พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

*พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

แนวข้อสอบ ระบาดวิทยา

แนวข้อสอบ การบริหารโครงการ

แนวข้อสอบ ด้านสารสนเทศ

                จาะแนวข้อสอบรวม นักวิชาการสาธารณสุข

 

 หนา 267 หน้า

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.