ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใหม่ปี 2560

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใหม่ปี 2560

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม  อำนาจหน้าที่  ยุทธศาสตร์

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

*การพัฒนาระบบราชการไทย

*ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

*การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

แนวข้อสอบ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

เจาะข้อสอบ ข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านเศรษฐกิจสังคม และการเมืองที่ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

แนวข้อสอบ การวิเคราะห์ จัดทำนโยบายแผนงาน

แนวข้อสอบ เกี่ยวกับการงบประมาณ

– เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน

 ปกนี้้จัดทำเฉพาะไฟล้ดาวน์โหลดนะคะ สนใจสั่งได้ค่ะ

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.