ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมกิจการผู้สูงอายุ ใหม่ปี 2560

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมกิจการผู้สูงอายุ ใหม่ปี 2560

สารบัญ

+ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์

*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ

*ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ

          – เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.

          เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.

เจาะข้อสอบ งานธุรการ

*สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ

+วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการ    

*วินัยข้าราชการพลเรือน และการรักษาวินัย

*วินัยลูกจ้างประจำ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย

*วินัยพนักงานราชการ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย

          – แนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ

*ความรู้ทางด้านสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ

*พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

          เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์
-เ จาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.