loader-image

นิติกรปฏิบัติการ กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว คู่มือเตรียมสอบ ออกใหม่ 2560 BC-8018

270.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

นิติกรปฏิบัติการ กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว คู่มือเตรียมสอบ ออกใหม่ 2560 BC-8018

 

สารบัญ

ความเป็นมา หน้าที่ ภารกิจ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง

ความรู้เกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญาจ้างงาน

– เจาะข้อสอบ กฎหมายอาญา

– เจาะข้อสอบ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

– เจาะข้อสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

– เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

– เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539

– เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545

– เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

– เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

– เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ

– วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการ

– วินัยข้าราชการพลเรือน และการรักษาวินัย

– วินัยลูกจ้างประจำ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย

– วินัยพนักงานราชการ   และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย

– แนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ

– แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.