loader-image

BC-2313 คู่มือเตรียมสอบภาคความรู้พื้นฐาน สำหรับทุกตำแหน่ง กรมการปกครอง

200.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ
        
ภาคความรู้พื้นฐาน

    สำหรับทุกตำแหน่งใช้สอบ
               กรมการปกครอง
                 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ออกใหม่ล่าสุด ปี 2556 นี้


ในเล่มประกอบด้วย

 –  วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างของกรมการปกครอง
–  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
      –  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมการปกครอง
–  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
      –  พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิขการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
      –  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
      –  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
     
–  เจาะแนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ และทีแก้ไช 2 ชุด
–  เจาะแนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2 ชุด
–  เจาะแนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิขการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 2 ชุด
–  เจาะแนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

        ราคา พิเศษ 200 บาท

จัดทำโดย    ดร. สืงห์ทอง บัวชุม    สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.