loader-image

แนวข้อสอบท้องถิ่น เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-2, นักวิชาการพัสดุ 3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบ BC-2269

250.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-2269 เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-2, นักวิชาการพัสดุ 3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบ

สำหรับผู้เตรียมสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ภาค ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ออกใหม่เดือนธันวาคม 56 นี้ เพื่อให้ตรงแนวกับรายละเอียดที่ออกสอบ

ประกอบด้วย
     ส่วนที่ 1

1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
–  เจาะแนวข้อสอบ 2 ชุด
2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
–  เจาะแนวข้อสอบ
3.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะแนวข้อสอบ 2 ชุด
4.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545
–  เจาะแนวข้อสอบ
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
–  เจาะแนวข้อสอบ
6.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
–  เจาะแนวข้อสอบ

ส่วนที่ 2  เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านกฎหมายระเบียบ
           –  เจาะแนวข้อสอบพรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 3 ชุด
–  เจาะแนวข้อสอบพรบ. สภาตำบลและอบต.
–  เจาะแนวข้อสอบ พรบ. องค์การบริหารสวนจังหวัด
–  เจาะแนวข้อสอบ พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496
–  เจาะแนวข้อสอบระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  2 ชุด
–  เจาะแนวข้อสอบพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ราคา 250 บาท

            จัดทำโดย  สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.