loader-image

แนวข้อสอบท้องถิ่น บุคลากร 3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือสอบ BC-2252

250.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-2252 บุคลากร 3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือสอบ

 

คู่มือเตรียมสอบ
บุคลากร 3
สำหรับผู้เตรียมสอบในกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาค ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ออกใหม่เดือนธันวาคม 56 นี้ เพื่อให้ตรงแนวกับรายละเอียดที่ออกสอบ

ประกอบด้วย

       1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
–  เจาะแนวข้อสอบ 2 ชุด
2.  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
–  เจาะแนวข้อสอบ 2 ชุด
3.  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
–  เจาะแนวข้อสอบ
4.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
–  เจาะแนวข้อสอบ 2 ชุด
5.  พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พศ. 2546
–  เจาะแนวข้อสอบ
6.  ความรู้เกี่ยวกับงาน “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่ง
–  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
–  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน
–  ทฤษฎี แนวคิด และหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์
–  เจาะแนวข้อสอบทางด้านบุคลการ 2 ชุด
–  เจาะแนวข้อสอบรวมเกียวกับ พรบ. ส่วนท้องถิน

ราคา 250 บาท

    จัดทำโดย  สถาบัน The Best Center

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.