ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

แนวข้อสอบท้องถิ่น สอบท้องถิ่น เจาะข้อสอบ ภาค ก. และภาคระเบียบกฎหมาย ระดับ 1-2-3 BC-1996

320.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-1996 สอบท้องถิ่น เจาะข้อสอบ ภาค ก. และภาคระเบียบกฎหมาย ระดับ 1-2-3

 

ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
–สรุปและเจาะข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป
–สรุปและเจาะข้อสอบการวิเคราะห์แผนภูมิเชิงตรรกศาสตร์
–สรุปและเจาะข้อสอบการวิเคราะห์การใช้เหตุและผล
–สรุปและเจาะข้อสอบเงื่อนไขทางภาษา
–สรุปและเจาะข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์
–สรุปและเจาะข้อสอบการอ่านข้อมูลจากตารางและกราฟ
–เจาะข้อสอบอุปมา-อุปไมย
–เจาะข้อสอบอนุกรม
ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย
–การสะกดคำ
–กาอานคำ
–หลักการใช้คำราชาศัพท์
–การทำความเข้าใจบทความ
–แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1
–แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2
ส่วนที่ 3 ภาครวมระเบียบและกฎหมายท้องถิ่น
–เจาะข้อสอบรวมกฎหมายท้องถิ่น ชุดที่ 1 (150 ข้อ)
–เจาะข้อสอบรวมกฎหมายท้องถิ่น ชุดที่ 2 (150 ข้อ)
–เจาะข้อสอบรวมกฎหมายท้องถิ่น ชุดที่ 3 (150 ข้อ)
–เจาะข้อสอบรวมกฎหมายท้องถิ่น ชุดที่ 4 (150 ข้อ)
–เจาะข้อสอบรวมกฎหมายท้องถิ่น ชุดที่ 5 (150 ข้อ)
–เจาะข้อสอบรวมกฎหมายท้องถิ่น ชุดที่ 6 (152 ข้อ)

ราคา 320 บาท

จัดทำโดย  สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.