loader-image

แนวข้อสอบท้องถิ่น สอบท้องถิ่น เจาะเกราะข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป BC-2115

299.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-2115 สอบท้องถิ่น เจาะเกราะข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป

 

ประกอบด้วย

-ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
–บทที่ 1 สรุปและเจาะข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป
–บทที่ 2 สรุปและเจาะข้อสอบอนุกรมและเลขเรียงลำดับ
–บทที่ 3 สรุปและเจาะข้อสอบเงื่อนไขทางภาษา
–บทที่ 4 สรุปและเจาะข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์
–บทที่ 5 สรุปและเจาะข้อสอบสถิติ กราฟ และการวิเคราะห์ข้อมูล
–บทที่ 6 สรุปและเจาะข้อสอบการสรุปความ อุปมา-อุปมัย และการสรุปความ
-เจาะข้อสอบอุปมาอุปมัย
-ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย
–การเรียงลำดับความ
–การเขียนประโยคให้รัดกุมและถูกต้องตามความหมายและหลักภาษา
–การเขียนประโยคให้รัดกุมและถูกต้องตามความหมายและหลักภาษา รูปแบบที่ 1
–การเขียนประโยคให้รัดกุมและถูกต้องตามความหมายและหลักภาษา รูปแบบที่ 2
–การเขียนประโยคให้รัดกุมและถูกต้องตามความหมายและหลักภาษา รูปแบบที่ 3
–หลักการอ่านและทำความเข้าใจบทความ
-ส่วนที่ 3 ภาคความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
–เจะข้อสอบพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน่ พ.ศ.2534
–เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
–เจะข้อสอบระเบียบนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
–เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
–เจาะข้อสอบพรบ.สภาตำบลและอง๕กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
-เจาะข้อสอบพรบ.องคืการบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไข
–เจาะข้อสอบพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
–เจาะข้อสอบระเบียบบริหารงานบุคคส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

ราคา 299 บาท

จัดทำโดย  สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.