ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

แนวข้อสอบท้องถิ่น เจ้าพนักงานเทศกิจ 3 คู่มือเตรีมสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น BC-2290

250.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

BC-2290 เจ้าพนักงานเทศกิจ 3 คู่มือเตรีมสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

ประกอบด้วย

1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
–  เจาะแนวข้อสอบ 2 ชุด
2 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
–  เจาะแนวข้อสอบ
3 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด พ.ศ. 2539
–  เจาะแนวข้อสอบ
4 พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503
–   เจาะแนวข้อสอบ
5 พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542
–  เจาะแนวข้อสอบ
6 อำนาจหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ
–   เจาะแนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 2 ชุด
–  เจาะแนวข้อสอบสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2539
–  เจาะแนวข้อสอบพรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
–  เจาะแนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
–  เจาะแนวข้อสอบ พรบ. กำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ส่วนท้องถิ่น
–  เจาะแนวข้อสอบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  2 ชุด

ราคา 250  บาท

        จัดทำโดย  สถาบัน The Best Center

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.