ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

แนวข้อสอบท้องถิ่น เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 คู่มือ + ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น BC-2016

250.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

BC-2016 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 คู่มือ + ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 งานธุรการ

 • งานธุรการ
 • การเขียนหนังสือติดต่อราชการ
 • ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 • การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม

ส่วนที่ 2 สรุปเจาะประเด็น + แนวข้อสอบ พ.ร.บ. / ระเบียบเกี่ยวกับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

 • สรุปสาระสำคัญ + แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ชุด 1-3
 • สรุปสาระสำคัญ + แนวข้อสอบ พ.ร.บ. สภาตำบลและ อบต.
 • สรุปสาระสำคัญ + แนวข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • สรุปสาระสำคัญ + แนวข้อสอบ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496
 • สรุปสาระสำคัญ + แนวข้อสอบระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 • สรุปสาระสำคัญ + แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สรุปสาระสำคัญ + แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
 • สรุปสาระสำคัญ + แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
 • สรุปสาระสำคัญ + แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ส่วนที่ 3 ความรู้ทั่วไปเพิ่มเติม

 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
 • นโยบายรัฐบาล
 • ประชาคมอาเซียน

ส่วนที่ 4 เจาะประเด็นแนวข้อสอบภาคสนาม

 

ราคา 250 บาท

 

จัดทำโดย สถาบัน The Best Center

 

 

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.