ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

แนวข้อสอบท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด 2560 BC-8056

270.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

BC-8056 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด 2560

 

สารบัญ
Øการวิเคราะห์นโยบาย

Øนโยบายและการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Øการวางแผนงบประมาณ

Øการวางแผน  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำยุทธศาสตร์

Øแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)

Øการวางแผนโครงการ

Øการประเมินโครงการ

Øการรวบรวมข้อมูล การพัฒนาระบบข้อมูล

Øการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

Øการทำแผนแม่บทชุมชน

Øการจัดการ การบริหารการพัฒนา และการบริหารจัดการ

Øการบริหารงานบุคคล

         – เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

– เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1. จำนวน 40 ข้อ

– เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2. จำนวน 220 ข้อ

-เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3. จำนวน 60 ข้อ

– เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4. จำนวน ข้อ

 

 ราคา 270 บาท

จัดทำโดย สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.