ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 1-2 คู่มือ+ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด 2560 BC-8070

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

BC-8070 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 1-2 คู่มือ+ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด 2560

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ

– เจาะข้อสอบ งานธุรการ

* ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ

– เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่ 1.
– เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่ 2.

– เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

– เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.

– เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

– เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

– เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.

 

ราคา 260 บาท

 

จัดทำโดย สถาบัน The Best Center

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.