loader-image

นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบใหม่ 2560 BC-8094

270.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม


นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบใหม่ 2560 BC-8094

 

 

สารบัญ

เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

– การบริหารทรัพยากรบุคคล

– กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

– การวางแผนกำลังคน

– หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร

– การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                                  ]

เจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.(100 ข้อ)

เจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.(100 ข้อ)

เจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.(70 ข้อ)

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


Cart
Your cart is currently empty.