ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือเตรียมสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560 BC-8483

Original price was: 270.00 ฿.Current price is: 243.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560 BC-8483

 

สารบัญ
– พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 1

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 40

-กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา

พ.ศ. 2548 66

*แนวข้อสอบ กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ

และคนชราพ.ศ. 2548 77

-งานถอดแบบ และประมาณราคา 79

-การบริหารงานก่อสร้าง 106

-เทคนิคการก่อสร้าง 116

-การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง 121

-การปฏิบัติงานก่อสร้าง 149

-การออกแบบ และคำนวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก 164

-วัสดุทางด้านวิศวกรรมและการทดสอบ 204

-การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 210

-ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้าง 214

-การทดสอบวัสดุ 224

-ปฐพีกลศาสตร์ 229

-คอนกรีตเทคโนโลยี 250

-การป้องกันน้ำท่วมและแก้ปัญหาน้ำท่วม การระบายน้ำและการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ 253

*แนวข้อสอบ นายช่างโยธา ชุดที่ 1. 269

*แนวข้อสอบ นายช่างโยธา ชุดที่ 2. 282

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.