ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560 BC-8476

270.00 ฿

คำอธิบาย


คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560 BC-8476

 

สารบัญ
-ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร 1

-ความรู้ในการตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 23

-ความรู้ในการทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุงวิธีการผลิต ผลผลิต

และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร 47

-ความรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช 74

-ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ด้านพฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ 109

-การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ 128

-ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ 158

-การปรับปรุงบำรุงดิน 181

-การแก้ไขดินที่มีปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน และการวางแผนการใช้ที่ดิน   190

*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 1.(100 ข้อ) 220

*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 2.(100 ข้อ) 236

*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 3.(100 ข้อ) 250

*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 4.(50 ข้อ) 265

 

 

Facebook Comments

Cart
Your cart is currently empty.