ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560 BC-8490

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560 BC-8490

 

สารบัญ
-ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเกษตร 1

-การปรับปรุงพันธุ์พืช 5

-หลักพฤกษศาสตร์เบื้องต้น 22

-การจำแนกพืช 31

-การขยายพันธุ์พืช การตอน การติดตา การทาบกิ่ง ปักชำ 37

-ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรเพื่อให้เป็นไป

ตามกฏหมาย 58

-ความรู้เกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษา เช่น การให้น้ำ การให้ปุ๋ย

การจัดการดิน 85

-การป้องกันกำจัดศัตรูพืช 105

-การตัดแต่ง 144

-ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์การส่งเสริมเกษตร

การส่งเสริมด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร 154

-การทำเกษตรอินทรีย์ 177

-ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 184

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 201

*แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร ชุดที่ 1.(100 ข้อ)                  212

*แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร ชุดที่ 2.(100 ข้อ)                  231

*แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร ชุดที่ 3.(100 ข้อ)                  247

*แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร ชุดที่ 4.( 50 ข้อ) 265

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.