ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบ นายช่างไฟฟ้าปฏบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560 BC-8506

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ นายช่างไฟฟ้าปฏบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560 BC-8506

 

สารบัญ
-ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1

-ความรู้พื้นฐานทางดิจิตอลและคอมพิวเตอร์                                                       31

-ระบบไฟฟ้ากำลัง 42

-ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า 71

-ระบบแสงสว่าง 102

-เครื่องปรับอากาศ 108

-ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง 127

-การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า 136

-การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 167

#ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนายช่างไฟฟ้า

-ความรู้พื้นฐานระบบเครื่องรับ-ส่งวิทยุโทรศัพท์ 180

-ระบบสื่อสารด้วยด้วยระบบเส้นใยนำแสง 186

-ระบบไมโครเวฟ 194

-ระบบสายส่ง ระบบสายอากาศ 201

-การกระจายคลื่นความถี่วิทยุ 214

-ระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม 226

*เจาะข้อสอบนายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 1. (จำนวน 100 ข้อ) 235

*เจาะข้อสอบนายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 2. (จำนวน 55 ข้อ) 255

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.