ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบ นายสิบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ BC-8513

280.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ นายสิบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ BC-8513

 

สารบัญ
*  วิชาวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

-ความสามารถในการคิดเชิงจำนวน 1

– กราฟ 75

– ตาราง 82

-อนุกรม 85

-การสรุปความ 98

-แผนภาพเชิงตรรกศาสตร์ 108

-อุปมาอุปไมย 113

-ร้อยละ 117

-สมการและอสมการ 130

-คณิตศาสตร์เหตุผล 141

*วิชาภาษาไทย

-การอ่านคำในภาษาไทย 154

-การสะกดคำ 158

– เสียงในภาษาไทย/ พยางค์  คำ กลุ่มคำ และประโยค 165

-สำนวน คำพังเพย สุภาษิต 173

-คำพ้องรูป – พ้องเสียง / คำราชาศัพท์ 181

-โวหารภาพพจน์ 191

-โวหารการเขียน 193

-การเติมคำลงในช่องว่าง 195

-การทำความเข้าใจบทความ 200

-การเรียงลำดับข้อความ 205

-การหาความหมายของคำและกลุ่มคำ 210

-แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1. 220

-แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2. 234

 

https://www.thebestcenter.com/product/%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88-%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%a7%e0%b8%99-%e0%b8%a1-6-%e0%b8%9b%e0%b8%a7%e0%b8%8a/

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.