ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560 BC-8520

270.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560 BC-8520

 

สารบัญ

-พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 1

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550              10

-พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 13

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 31

-ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษา

ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 34

-ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์นำข้อมูลเข้าและอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล 37

-ความรู้เกี่ยวกับซอฟแวร์ การจัดการระบบฐานข้อมูลและการบูรณาการ                                   62

-การใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป 75

-ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 88

-ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย                                             98

-ความรู้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ การวิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ 108

-ความรู้เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 139

*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1 (จำนวน 100 ข้อ) 158

*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2 (จำนวน 100 ข้อ) 182

*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3 (จำนวน 100 ข้อ) 208

*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4 (จำนวน 100 ข้อ) 232

*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 5 (จำนวน 50 ข้อ) 254

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.