ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

เจาะข้อสอบ รองสารวัตรสอบสวน ตำรวจชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ BC-8568

299.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

เจาะข้อสอบ รองสารวัตรสอบสวน ตำรวจชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ BC-8568

 

สารบัญ

 

          *  เจาะข้อสอบกฎหมายอาญา 1

* เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 52

*  เจาะข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน 97

*  เจาะข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 มี 2 ชุด 137

*  เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม 154

*  เจาะข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 170

*  เจาะข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตำรวจ พ.ศ.2551และปรับปรุงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 184

*  เจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดี พ.ศ. 2546 194

*  เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน  ชุดที่  1 213

*  เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน  ชุดที่  2 222 *  เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน  ชุดที่  3 231

*  เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน  ชุดที่  4 238

*  เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน  ชุดที่  5 250

*  เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน  ชุดที่  6 257

*  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษทางด้านโครงสร้าง (Structure/Grammar) 263

*  เจาะข้อสอบรวมภาษาอังกฤษ   ชุดที่  1 298

*  เจาะข้อสอบรวมภาษาอังกฤษ   ชุดที่  2 302

*  เจาะข้อสอบรวมภาษาอังกฤษ   ชุดที่   3 307

* เจาะข้อสอบวิชาภาษาไทย แยกเป็นเรื่อง ๆ และเจาะแนวข้อสอบรวม 2 ชุด 318

https://www.thebestcenter.com/product/%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88-%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5/

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.