ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น update สิงหาคม 2560 BC-8605

250.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น update สิงหาคม 2560 BC-8605

สารบัญ

êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

Øพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551

      êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์พ.ศ. 2551

Øพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551

      êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551

Øความรู้เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวในระดับต่างๆ

Øความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

Øความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์การพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยว

Øการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว                                                                       

Øการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

Øมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

      êแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

   

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.