ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบ นายสิบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน BC-6243

280.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ นายสิบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน BC-6243

 

สารบัญ
*ความสามารถทั่วไป

– ความสามารถในการคิดเชิงจำนวน 1

– กราฟ                                                                                                                                                   75

– ตาราง                                                                                                                                                  83

– อนุกรม                                                                                                                                               86

– การสรุปความ                                                                                                                                    99

– แผนภาพเชิงตรรกศาสตร์                                                                                                               109

– อุปมาอุปไมย                                                                                                                                     114

– ร้อยละ                                                                                                                                                                118

– สมการและอสมการ                                                                                                                        131

– คณิตศาสตร์เหตุผล                                                                                                                           142

*วิชาภาษาไทย

– การอ่านคำในภาษาไทย                                                                                                                  155

– การสะกดคำ                                                                                                                                      159

– เสียงในภาษาไทย / พยางค์  คำ กลุ่มคำ และประโยค                                                             166

– สำนวน คำพังเพย สุภาษิต                                                                                                             174

– คำพ้องรูป – พ้องเสียง / คำราชาศัพท์                                                                                         183

– โวหารภาพพจน์                                                                                                                               192

– โวหารการเขียน                                                                                                                                195

– การเติมคำลงในช่องว่าง                                                                                                                 197

– การทำความเข้าใจบทความ                                                                                                             201

– การเรียงลำดับข้อความ                                                                                                                    206

– การหาความหมายของคำและกลุ่มคำ                                                                                           212

– แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1                                                                                               221

– แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2                                                                                               236

*ภาษาอังกฤษ

– แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่  1                                                                                                262

– แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่  2                                                                                                270

– แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่  3                                                                                                280

*คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

– เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1                                                            290

– เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2                                            307

– เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 3                                                            330

*สังคมวัฒนธรรม จริยธรรม

– แนวข้อสอบจริยธรรม สังคม วัฒนธรรม ชุดที่  1                                                                     335

– แนวข้อสอบจริยธรรม สังคม วัฒนธรรม ชุดที่  2                                                                     340

– แนวข้อสอบจริยธรรม สังคม วัฒนธรรม ชุดที่ 3                                                                      344

*หลักธรรมาภิบาล / แนวข้อสอบ                                                                    356

*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน                                                   358

https://www.thebestcenter.com/product/%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88-%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%a7%e0%b8%99-%e0%b8%a1-6-%e0%b8%9b%e0%b8%a7%e0%b8%8a/

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.