ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานเทคนิคทำหน้าที่ ช่างไฟฟ้าสื่อสาร สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร BC-8643

280.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานเทคนิคทำหน้าที่ ช่างไฟฟ้าสื่อสาร สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร BC-8643

 

สารบัญ
*  วิชาวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

#ความสามารถในการคิดเชิงจำนวน                                               1

#กราฟ 38

# ตาราง 42

#อนุกรม 44

#การสรุปความ 52

#แผนภาพเชิงตรรกศาสตร์                                                                  58

#อุปมาอุปไมย 61

#ร้อยละ 63

#สมการและอสมการ 76

#คณิตศาสตร์เหตุผล                                                                        87

*วิชาภาษาไทย

#การอ่านคำในภาษาไทย 100

Øการสะกดคำ 104

#เสียงในภาษาไทย/ พยางค์  คำ กลุ่มคำ และประโยค 111

#สำนวน คำพังเพย สุภาษิต 119

#คำพ้องรูป – พ้องเสียง / คำราชาศัพท์ 127

#โวหารภาพพจน์ 137

#โวหารการเขียน 139

#การเติมคำลงในช่องว่าง 141

#การทำความเข้าใจบทความ 146

#การเรียงลำดับข้อความ 151

#การหาความหมายของคำและกลุ่มคำ 156

#แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย 166

 

*คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน

#เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1 180

#เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2 204

*ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิคไฟฟ้า

#เจาะข้อสอบช่างเทคนิคไฟฟ้า ชุดที่ 1. 228

#เจาะข้อสอบช่างเทคนิคไฟฟ้า ชุดที่ 2. 245

#เจาะข้อสอบช่างเทคนิคไฟฟ้า ชุดที่ 3. 262

*ภาษาอังกฤษ

#เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่  1. 268

#เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2. 272

#เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3. 277

*สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้ประชาคมอาเซียน

#แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่  1 289

#แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่  2 295

#แนวข้อสอบเกี่ยวกับอาเซียน 300

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.