ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร นักวิทยาศาสตร์ (พฐ.3) สาขาฟิสิกส์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ BC-8773

280.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร นักวิทยาศาสตร์ (พฐ.3) สาขาฟิสิกส์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ BC-8773

สารบัญ

Øความรู้เกี่ยวกับสาขาฟิสิกส์                                                                                   

      êเจาะข้อสอบรวม สาขาฟิสิกส์

      êเจาะข้อสอบพ.ร.บ. ตำรวจ 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.  2557

      êเจาะข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556

      êเจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจพ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

      êเจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

Øวิชาภาษาอังกฤษ

      êเจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

êเจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

Øวิชาภาษาไทย

      êเจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1.

      êเจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2.

Øวิชาความสามารถทั่วไป

      êเจาะข้อสอบความสามารถทั่วไป                                                    

 

     

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.