ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือเตรียมสอบ นายช่างโยธา กรมท่าอากาศยาน BC 8803

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ นายช่างโยธา กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ 2560 BC 8803

สารบัญ

Øค่านิยม วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ยุทธศาสตร์          

êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

Øพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 êแนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Øพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543

êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Øงานประมาณราคา

Øเทคนิคการก่อสร้าง

Øการตรวจงานก่อสร้าง

Øการปฏิบัติงานก่อสร้าง

    êความรู้ด้านภาษาอังกฤษเจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ

    êเจาะข้อสอบความรู้พื้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์

    êแนวข้อสอบ นายช่างโยธา ชุดที่ 1.

    êแนวข้อสอบ นายช่างโยธา ชุดที่ 2.

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.