loader-image
10% OFF

คู่มือเตรียมสอบ บุคลากร กรมท่าอากาศยาน BC 8841

234.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ บุคลากร กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ 2560 BC 8841

สารบัญ

êเจาะข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป

          êเจาะข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                  

          êเจาะข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ                                                                               

Øความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word พร้อมแนวข้อสอบ

Øความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ

Øความรู้เกี่ยวกับ Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ

Øความรู้พื้นฐานด้านการบริหารงานบุคคล                                                                            

          êเจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล                                                                            

          êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

          êเจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537

          êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

 

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.