loader-image

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร BC-8919

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร BC-8919

สารบัญ

Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หน้าที่และความรับผิดชอบ ผังโครสร้าง                                   

4ความรู้เกี่ยวกับบัญชี

Øการบัญชีการเงิน                                                                                                                                                                            

Øการบัญชีต้นทุน

Øนโยบายทางบัญชี มาตรฐานการบัญชี

Øการวิเคราะห์งบการเงิน

Øความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ

Øความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

                êแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

                êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502

                êเจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                êเจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

4ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชี

Øหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน

Øหลักฐานการสอบบัญชี

Øแม่บทการบัญชี

Øการะดาษทำการของผู้สอบบัญชี

Øวิธีการรวบรวมหลักฐานและเทคนิคการตรวจสอบบัญชี

Øการประเมินความเสี่ยง

                êเจาะข้อสอบ ชุดที่ 1.

                êเจาะข้อสอบ ชุดที่ 2.

                êเจาะข้อสอบ ชุดที่ 3.

                êเจาะข้อสอบ ชุดที่ 4.

                êเจาะข้อสอบ ชุดที่ 5.

                êเจาะข้อสอบ ชุดที่ 6.

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.