ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 2560 BC – 8926

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 2560 BC – 8926

สารบัญ

Øประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่

Øหลักและทฤษฏีการสื่อสาร

Øความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์

Øชุมชนสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์

Øการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ การเขียนบรรยายภาพข่าว การจัดนิทรรศการ

Ø การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์

Øความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย การผลิตวีดิทัศน์ การออกแบบเว็บ  งานถ่ายภาพ งานกราฟฟิก

และแอนิเมชั่น การออกแบบนิเทศศิลป์

Øการเขียนแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์

          êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

          êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

Øความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word พร้อมแนวข้อสอบ

Øความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ

Øความรู้เกี่ยวกับ Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ

          êเจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.

êเจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.

êเจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.