ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต 2560 BC – 8995

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต 2560 BC – 8995

สารบัญ

Øประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม                  

Øความรู้เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์สินค้าในภารกิจของกรมสรรพสามิต

Øความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ

Øความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต

Øความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริการของกรมสรรพสามิต

Øพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

          êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2560

          êเจาะข้อสอบความรู้ทาง เคมี

          êเจาะข้อสอบความรู้ทาง ชีววิทยา

          êเจาะข้อสอบความรู้ทาง ฟิสิกส์

          êเจาะข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน

 

         

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.