ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ออกใหม่ 2560 BC-9015

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ออกใหม่ 2560 BC-9015

สารบัญ

Øประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง  

Øพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

          êแนวข้อสอบพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Øพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511

          êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Øความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

Øความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

Øความรู้ด้านการบัญชี

Øความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์

Øความรู้เกี่ยวกับการตลาดเบื้องต้น

          êแนวข้อสอบ การบริหารจัดการ การบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์

          êแนวข้อสอบ หลักการตลาด

          êแนวข้อสอบ ด้านการบัญชี

          êแนวข้อสอบ การวิเคราะห์งบการเงิน

Øนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

          êแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์

   

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.