ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด ออกใหม่ 2560 BC-9220

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด ออกใหม่ 2560 BC-9220

สารบัญ

ตราสัญลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่                                 

พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการพ.ศ.2553

สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายอาญา

สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.