ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบตำแหน่งการข่าว นายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการกองทัพไทย BC -9268

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบตำแหน่งการข่าว นายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการกองทัพไทย BC -9268

สารบัญ

-ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ค่านิยม                   

++ข้อสอบรวม วิชาคณิตศาสตร์

++ข้อสอบรวม วิชาภาษาไทย

++ข้อสอบรวม วิชาภาษาอังกฤษ

++ข้อสอบรวม วิชาสังคมศึกษา

++ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

+ข้อสอบรวม ความรู้ทั่วไป

พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ.2528

ระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2551

ระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2554

การประมวลและวิเคราะห์ข่าวสาร

ความหมายของข่าว

การเขียนข่าว

หลักการอ่านข่าวและพิจารณาข่าว

การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์

ความรู้เกี่ยวกับสื่อสารมวลชน

++แนวข้อสอบการข่าว ชุดที่ 1.

++แนวข้อสอบการข่าว ชุดที่ 2.

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.