ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบตำแหน่งสารบรรณ นายทหารประทวน กองบัญชาการกองทัพไทย

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบตำแหน่งสารบรรณ นายทหารประทวน กองบัญชาการกองทัพไทย

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ค่านิยม                   

++ข้อสอบรวม วิชาคณิตศาสตร์

++ข้อสอบรวม วิชาภาษาไทย

++ข้อสอบรวม วิชาภาษาอังกฤษ

++ข้อสอบรวม วิชาสังคมศึกษา

++ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

++ข้อสอบรวม ความรู้ทั่วไป

*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ

*ความรู้ด้านงานเลขานุการ

*การประสานงาน

++เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.

++เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.

*ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555

++แนวข้อสอบระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.