ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบ นายทหารสัญญาบัตร วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม BC-5703

270.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ นายทหารสัญญาบัตร วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม BC-5703

 

สารบัญ

เจาะเนื้อหาและข้อสอบ  ตรงแนวชัวร์

1. เจาะข้อสอบความถนัด

– อนุกรม

-คณิตศาสตร์ทั่วไป

-แบบสรุปความทางตรรกศาสตร์

-การสรุปเหตุผลเชิงตรรกวิทยา

-มิติสัมพันธ์และด้านการประสานสัมพันธ์

2. เจาะข้อสอบคณิตศาสตร์

-เช็ต

-ตรรกศาสตร์

-ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น

-ความน่าจะเป็น

-สถิติ

-ลำดับและอนุกรม

-เจาะแนวข้อสอบรวม

3.สรุปเนื้อหาภาษาไทย หลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา

-หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

-ระดับภาษาและการใช้ภาษาที่ถูกต้อง

-การใช้คำราชาศัพท์และสำนวนไทย

-การอ่านและการอ่านจับใจความสำคํย

-หลักการเขียนและการเขียนโครงเรื่อง

-เจาะแนวข้อสอบรวมภาษาไทย

4.เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษการสื่อสารด้วยการสนทนาภาษาอังกฤษ

-แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่  1.

-แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่  2

5.ความรู้ทั่วไป

-สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 -11

-แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-เจาะข้อสอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-เจาะข่าวการเมือง สังคม ทั่วไป

-ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

-เจาะข้อสอบกำเนิดอาเซียน/เป้าหมาย/เกร็ดความรู้/ประเทศสมาชิกอาเซียน

-ค่านิยมสังคมไทย  12  ประการ

-แนวข้อสอบสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรมและจริยธรรม

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.