ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบ นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพไทย วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป BC-5154

270.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพไทย วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป BC-5154

 

สารบัญ

#เจาะข้อสอบความถนัด

-อนุกรม

-คณิตศาสตร์ทั่วไป

-แบบสรุปความทางตรรกศาสตร์

-การสรุปเหตุผลเชิงตรรกวิทยา

-มิติสัมพันธ์และด้านการประสานสัมพันธ์

#เจาะข้อสอบคณิตศาสตร์

-เซ็ต

-ตรรกศาสตร์

-ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น

-จำนวนจริง

-ความน่าจะเป็น

-สถิติ

-ลำดับและอนุกรม

-เจาะแนวข้อสอบรวม

#สรุปเนื้อหาภาษาไทย หลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา

-หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

-ระดับภาษาและการใช้ภาษาที่ถูกต้อง

-การใช้คำราชาศัพท์และสำนวนไทย

-การอ่านและการอ่านจับใจความสำคัญ

-หลักการเขียนและการเขียนโครงเรื่อง

-เจาะแนวข้อสอบรวมภาษาไทย

#เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษการสื่อสารด้วยการสนทนาภาษาอังกฤษ

-แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่  1

-แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่  2

#ความรู้ทั่วไป

#สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  1 – 11

-เจาะแนวข้อสอบ

#แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-เจาะข้อสอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

#เจาะข่าวการเมือง  สังคม  ทั่วไป

#ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

-เจาะข้อสอบกำเนินอาเซียน/เป้าหมาย/เกร็ดความรู้/ประเทศสมาชิกอาเซียน

#ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

#แนวข้อสอบ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วัฒนธรรมและจริยธรรม

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.