loader-image

คู่มือสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ BC- 9336

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

 

คู่มือสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ BC- 9336

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่  โครงสร้าง                                                                             

เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

-เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

*พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553

-เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553

*เกษตรอุตสาหกรรม

*การจัดการที่ดิน

*การปรับปรุงบำรุงดิน การใช้ปุ๋ย

*การอนุรักษ์ดินและน้ำ

*การใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

*การวางแผนการใช้ที่ดินและการพัฒนาที่ดิน

*การจัดทำโครงการพัฒนาเกษตรกรรม

*การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

*ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

*มาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านการเกษตร

*การเกษตรยั่งยืน

*การจัดสร้างเครือข่ายเกษตรกร

เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 1.

แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 2.

แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 3.

แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 4.

 

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.