ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ BC- 9336

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

 

คู่มือสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ BC- 9336

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่  โครงสร้าง                                                                             

เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

-เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

*พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553

-เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553

*เกษตรอุตสาหกรรม

*การจัดการที่ดิน

*การปรับปรุงบำรุงดิน การใช้ปุ๋ย

*การอนุรักษ์ดินและน้ำ

*การใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

*การวางแผนการใช้ที่ดินและการพัฒนาที่ดิน

*การจัดทำโครงการพัฒนาเกษตรกรรม

*การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

*ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

*มาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านการเกษตร

*การเกษตรยั่งยืน

*การจัดสร้างเครือข่ายเกษตรกร

เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 1.

แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 2.

แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 3.

แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 4.

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.